Charlotta

Invsetment News at PEQ Invest

PEQ:s investeringsteam om impact investment och hållbarhet

PEQ:s investeringsteam “Vi har en hög ambition: att driva vår verksamhet på ett alltigenom hållbart sätt, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.” När PEQ startade för mer än 13 år sedan var det för att ge fler investerarkategorier tillgång till den svenska Private Equity-marknaden. Med hjälp av detta utökade kapitalflöde ville PEQ generera värdetillväxt …

PEQ:s investeringsteam om impact investment och hållbarhet Read More »

PEQ Invest on Impact Investments

PEQ´s investment team on impact investment and sustainability

PEQ’s investment team “We have a high ambition: to run our business in an entirely sustainable way, from an economic, environmental and social perspective.” When PEQ started more than 13 years ago, it was to give more investor categories access to the Swedish private equity market. With the help of this increased capital flow, PEQ …

PEQ´s investment team on impact investment and sustainability Read More »

English