Elmi Gruppen AB (”Elmi”) har avyttrat hela sitt innehav i Feab Isolerproffs (”Bolaget”) till Cremab.

Elmi har under innehavsperioden arbetat intensivt med att etablera Bolaget som den ledande leverantören av lösullsisolering mot byggindustrin. Nu finner man att Bolaget har nått en punkt där vidare tillväxt och nya initiativ bäst tas med en ny ägare.

FEAB Isolerproffs, eller Feab, har varit föregångare och pionjärer inom utveckling, arbete och teknik för isolering med lösull. Bolaget är en av Sveriges största lösullsisolerare mot byggindustrin och aktivt i Mälardalsregionen, samt Skåne och Norrköpingsregionen genom dotterbolag.

Under Elmi:s tid som ägare har Feab vuxit organiskt och genom förvärv för att stärka dess ställning på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Sedan cirka ett år tillbaka har Bolaget även nyttjat de korsförsäljningsmöjligheter som funnits med Elmi:s andra innehav i byggsektorn, Flens Byggmaskiner och Flens Byggelement.

Svensk byggindustri går nu på högvarv och efterfrågan på energieffektivisering ökar konstant, därför bedöms tidpunkten för en avyttring till en ny ägare som kan ta Bolaget till nästa nivå, vara optimal. Den nya ägaren, Cremab, är en industriell aktör inom samma bransch vars organisation kompletterar Feabs väl vilket kommer bidra till ökad kundnytta.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest I AB, 0708 73 57 75

 

Om Feab

Feab isolerar med lösull och arbetet utförs av välutbildade lösullsprutare, som är godkända, certifierade och kvalitetskontrollerade lösullsinstallatörer enligt systemet – ”Behörig Lösull”. Med över tiotusen isoleringsentreprenader och 30 år i branschen kan Bolaget allt om isolering. En erfarenhet och kompetens som sträcker sig från enstaka villor via flerfamiljshus och bostadsrätter till mycket stora fastighetskomplex och offentliga byggnader. Lösullsisolering är en snabb, enkel och effektiv energisparåtgärd som genomförs utan påverkan på boendet eller ingrepp i huset. Mer information finns på www.isolerproffs.se

 

Om Elmi

Elmi Gruppen är en stabil, välskött och rikstäckande byggkoncern som består av tre, i sig, ledande verksamheter. Flens Byggmaskiner som bedriver uthyrning av mobil- och tornkranar, är den tredje största uthyraren av kranar med kranförare i Sverige. Flens Byggelement tillverkar utfackningsväggar och takkasetter i trä och plåt och Feab Isolerproffs som utför lösullsisolering. Tillsammans har dessa bolag avtal med stora delar av den svenska byggindustrin och drivs av gemensamma kärnvärden bestående av: kundfokus, flexibilitet och logistiskexpertis. Mer information finns på www.fbelement.se.