Vi har i dagsläget tre stycken Private Equity fonder inriktade på investeringar i onoterade bolag. För mer information om respektive fond, vänligen klicka:

» PEQ Invest I
» PEQ Invest II
» PEQ Invest III