PEQ Invest I AB startades 2008 och är fullinvesterad. Initialt förvaltades PEQ I med hjälp av ett externt rådgivningsteam och ett investeringsspektrum som täckte allt från Venture Capital till mer mogna bolag. Sedermera sköttes hela förvaltningen internt och investeringskriterierna smalnades av.

PEQ Invest I har i dagsläget följande 6 aktiva portföljbolag: