PEQ Invest II AB startades 2012 och är fullinvesterad. Fonden investerar inom bolagssegmenten tillväxt och utköp, med en tydlig strategi att vara operationellt involverad.

PEQ Invest II har i dagsläget gjort investeringar i 5 portföljbolag varav 3 är avyttrade och följande är aktiva investeringar: