PEQ Invest III AB startades 2019 och är öppen för investeringar.

PEQ Invest III’s nuvarande investeringar är: