KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST III WAREHOUSE AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest III Warehouse AB (publ), org.nr. 559002-7032, med säte i Stockholm, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndag den 29 juni 2020 klockan
14:00 hos CMI Group AB, Jakobsbergsgatan 13, 8 tr, Stockholm.


Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III AB (publ)

Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org. nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm fredagen den 28 februari 2020 kl. 14:00. Inregistrering till stämman startar kl. 13:45.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ INVEST III AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org. nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 14:00. Inregistrering till stämman startar kl. 13:45.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 20 augusti 2018 kl. 11.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.


PEQ Invest II avyttrar TM Progress AB till Kiilto Oy

PEQ har under innehavsperioden arbetat intensivt med att utveckla Bolaget till att bli den ledande leverantören av flytspackel mot byggindustrin, bl.a. genom utbyggnad av tillverkningsanläggningen, rekrytering av nyckelpersoner, tilläggsförvärv och försäljningsstrategier. Expansionen gick fortare än planerat och Bolaget är nu redo att ta nästa steg som en del av Kiilto koncernen.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL)

Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdag den 28 juni 2018 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm.


PEQ Invest II investerar tillsammans med ledningen i Veddestagruppen AB

PEQ Invest II ny huvudägare i Veddestagruppen tillsammans med företagsledningen.
Veddestagruppen består av Veddesta Distribution AB, Bemmaningsstyrkan i Rosersberg AB, Veddesta Transport AB samt Multilogistik i Stockholm AB. Veddestagruppen omsatte ca. 195 MSEK år 2017. Företaget har funnits på marknaden sedan 1991 och är beläget i Rosersberg i norra Stockholm. Företaget har haft en stabil tillväxt i många år och är  en väletablerad partner inom 3PL med ett brett utbud av tjänster.


Elmi Gruppen AB avyttrar Feab Isolerproffs till Cremab

Elmi Gruppen har under innehavsperioden arbetat intensivt med att etablera Bolaget som den ledande leverantören av lösullsisolering mot byggindustrin. Nu finner man att Bolaget har nått en punkt där vidare tillväxt och nya initiativ bäst tas med en ny ägare.


PEQ Invest II avyttrar Absortech till Pamica

Absortech har under PEQs ägande vuxit både finansiellt, geografiskt och som organisation. Med en stark organisation på plats och ett antal nya internationella kunder är Bolaget idag en ledande leverantör av fuktsäkringslösningar, redo att ta nästa steg med nya ägare.


TM Progress investerar tillsammans med ledningen i Injogolv

TM Progress AB (”TM”) har idag (2017-01-10) förvärvat majoriteten i Injogolv AB (”Injo”) från Dan Eriksson och Anders Bergkvist. Dan och Anders behåller en ägarandel i Injo och kommer att jobba vidare i bolaget precis som tidigare.


PEQ Invest II investerar tillsammans med ledningen i Gigstr AB

PEQ Invest II AB (”PEQ”) har förvärvat en minoritet i Gigstr AB (”Bolaget”) från grundaren och VDn Rasmus Solholm. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Samarbetet ger Gigstr ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta utveckla sitt erbjudande och expandera internationellt.


PEQ Invest II investerar tillsammans med ledningen i TM Progress AB för fortsatt tillväxt

PEQ Invest II AB (”PEQ”) har förvärvat majoriteten i TM Progress AB (”Bolaget”) från Eva Ericson. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Samarbetet ger TM Progress ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta utveckla sitt erbjudande och därigenom skapa ökad kundnytta.


PEQ Invest II avyttrar ILT Inläsningstjänst till Priveq

Efter att framgångsrikt ha drivit utvecklingen i ILT under ett antal år, fattade PEQ under andra kvartalet 2016 beslutet att sälja
bolaget till Priveq. Vi är övertygade om att Priveq är en bra partner för att fortsätta driva och utveckla ILT.