PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag.

PEQ består av ett dedikerat team med bred kompetens och lång erfarenhet inom Private Equity, företagsledning och entreprenörskap. I varje investering involverar PEQ även en eller flera industriella rådgivare, vilka bidrar med gedigen branscherfarenhet eller annan specialistkompetens som gynnar portföljbolaget.

PEQs första fond, PEQ Invest I AB, startades 2008 och blev fullinvesterad under 2011. Det ledde till att man under 2012 startade en andra fond, PEQ Invest II AB. Under 2018 har en tredje fond startas, PEQ Invest III AB.