PEQ är en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att vara en värdefull partner till ledningen i de bolag vi investerar i. Vårt mål är att öka värdet på våra portföljbolag genom att förbättra deras tillväxt, lönsamhet och strategiska position. För att uppnå detta hjälper vi bolaget identifiera och exekvera en strategisk plan fokuserad på att nå såväl operativ som strategisk förbättring i bolaget. I det kan ingå allt från nya investeringar eller tilläggsförvärv till ökat fokus på faktorer som personalnöjdhet, kundnöjdhet, ekonomistyrning, försäljningsarbete och kunderbjudande. Genom att bidra med en kombination av industriell expertis, entreprenörskap och finansiell disciplin, så hjälper vi våra bolag att öka sin utvecklingstakt och snabbare nå sin potential.

PEQs team har i tidigare befattningar genomfört över 100 olika investeringar och har med sig en omfattande erfarenhet av att skapa värde i bolag. Eftersom vi sektormässigt är generalister och inte specialister så är en viktig del av vår investeringsfilosofi att knyta till oss branschkompetens i form av industriella rådgivare. Förutom att hjälpa till att analysera investeringen ingår våra rådgivare normalt också i bolagets styrelse och är själva med att investera i portföljbolaget. PEQ och dess industriella rådgivare arbetar aktivt i styrelsen och har ett nära samarbete med ledningsgruppen. Vid behov fungerar vi som en extra resurs som kan stödja ledningsgruppen genom att exempelvis sätta in interna eller externa resurser i utvecklingsprojekt.

Exempel på arbetsområden under en investeringslivscykel