PEQ grundades som ett fristående Private Equity bolag, med målet att erbjuda privatpersoner ett kostnadseffektivt alternativ för att investera i onoterade svenska små- och medelstora företag. De alternativ som hade varit tillgängliga tidigare var i regel varit fond-i-fond lösningar med dubbla avgifter, ofta inriktade mot internationella Private Equity fonder med fokus på stora internationella bolag. PEQ valde istället att fokusera på små- och medelstora bolag då den marknaden karaktäriseras av fler investeringsobjekt, stor utvecklingspotential i bolagen och goda möjligheter till bankfinansiering.