PEQ investerar huvudsakligen i svenska små- och medelstora företag med en bevisad affärsidé och god utvecklingspotential. De företag vi investerar i är ofta verksamma i en attraktiv marknad och har goda tillväxtmöjligheter, stabila och positiva kassaflöden samt en erfaren och driven ledning som vill investera tillsammans med oss. Vi är generalister och utvärderar investeringar i alla branscher förutom fastigheter. PEQ investerar normalt mellan 20-50 miljoner kronor i varje enskild investering. Vi äger normalt en majoritet av aktierna i de bolag vi investerar i, men vi har också möjlighet att äga en mindre del, exempelvis vid saminvesteringar med tidigare ägare eller andra Private Equity fonder. Vi finansierar vanligen våra investeringar med både eget kapital och lån, men lägger stor vikt vid att inte belasta våra bolag med för hög belåning.