Investment Managers

PEQ:s Investment Managers svarar för den dagliga verksamheten i både PEQ fonderna, innefattande bl.a. det löpande arbetet med portföljbolagen. Följande personer är Investment Managers:

Mats Ekström

Mats är en entreprenör med närmare trettio års erfarenhet av finansbranschen och grundare av PEQ. Mats är idag aktiv i förvaltningen av PEQ fonderna och sitter i styrelsen i bl.a. Samres och Veddestagruppen samt var tidigare styrelseledamot i Absortech och TM Progress. Mats har tidigare erfarenheter från Skandia och Erik Penser samt grundare av kapitalförvaltarna Penusum och JRS Asset Management. Mats är utbildad jurist från Stockholms Universitet.
Kontakt

Greger Ericsson

Greger har mer än trettio års erfarenhet av branschen och har bl.a. arbetat som VD för Servisen Investment Management och vice-VD för Beijer Capital. Han har eller har haft styrelseuppdrag i J. Lindeberg, United Stage, InWarehouse, Klimatskärm, Emblacom och Shirt Factory. Greger har en Civilekonomexamen från Linköpings Universitet.
Kontakt

Erik Högström

Erik har tidigare erfarenheter från bl.a. Stora Enso där han var Senior Manager inom Strategy och M&A och dessförinnan från PwC där Erik arbetade som projektledare inom M&A och Corporate Finance, baserad i Stockholm. Erik har en magisterexamen i Ekonomi från Uppsala Universitet och har studerat vid Singapore Management University i Singapore.
Kontakt

Oscar Ripa

Oscar har mer än tio års erfarenhet som finansiell rådgivare och management konsult. Han har huvudsakligen haft rollen som projektledare vid företagstransaktioner och operationella förbättringsprojekt. Tidigare arbetsplatser innefattar Nordea Corporate Finance, Avantus Corporate Finance och Quest Group. Oscar har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.
Kontakt

COO (Chief Operating Officer)

PEQ:s COO ansvarar för den dagliga driften av fondverksamheten, innefattande bl.a. rapportering till investerare, kapitalflöden och ekonomi mm.

Charlotte Varre

Charlotte har tidigare jobbat på EFG Bank och Investment Bank i London och har total sju års erfarenhet inom finansbranschen. Charlotte har en civilekonomexamen från European Business School i London och har även läst på PACE University i New York samt San Pablo CEU i Madrid.
Kontakt