PEQ har tillgång till ett omfattande nätverk av industriella rådgivare med operativ erfarenhet från ledande befattningar i såväl svenska som internationella företag. I varje investering som PEQ gör involveras en eller flera av dessa industriella rådgivare för att stödja ledningen i PEQ med sektorerfarenhet eller annan specialistkompetens. Våra industriella rådgivare är normalt involverade från tidig analysfas till genomförd exit, och förutom att vara en aktiv medlem av portföljbolagets styrelse så investerar den industriella rådgivaren normalt även eget kapital.

För ytterligare info eller vid intresse vänligen kontakta oss.