PEQ har tillgång till ett omfattande nätverk av industriella rådgivare med operativ erfarenhet från ledande befattningar i såväl svenska som internationella företag. I varje investering som PEQ gör involveras en eller flera av dessa industriella rådgivare för att stödja ledningen i PEQ med sektorerfarenhet eller annan specialistkompetens. Våra industriella rådgivare är normalt involverade från tidig analysfas till genomförd exit, och förutom att vara en aktiv medlem av portföljbolagets styrelse så investerar den industriella rådgivaren normalt även eget kapital.

För ytterligare info eller vid intresse vänligen kontakta oss.

Industriella rådgivare

Anders Nyberg

Previously, Anders was Executive Vice President and General Counsel of the investment company Industrivärden
Mr. Nyberg has served on numerous boards and have been General Counsel of SCA
He has a large network especially within the Industrial Goods & Services sector
Anders holds a Master of Law degree from Uppsala University

Carl-Olof By

Previously, Carl-Olof has been an Executive Vice President and Senior Advisor at the investment company Industrivärden
Mr. By has served on numerous boards e.g. Isaberg Rapid, Knowit, NASDAQ OMX Nordic Exchange Group, Svenska Handelsbanken AB etc.
He holds M.Pol.Sc. and B.Pol.Sc. degrees from Uppsala University

Kai Hammerich

Previously, Director General for Invest in Sweden Agency, Vice president Saab-Scania AB, Head of press at European Council in Strasbourg
Large international network and industry experience
Received several awards from Sweden and foreign countries (incl. Knight of French Legion of Honor)