PEQ Invest II AB (”PEQ”) har avyttrat hela sitt innehav i Absortech (”Bolaget”) till Pamica.

Absortech har under PEQs ägande vuxit både finansiellt, geografiskt och som organisation. Med en stark organisation på plats och ett antal nya internationella kunder är Bolaget idag en ledande leverantör av fuktsäkringslösningar, redo att ta nästa steg med nya ägare.

När PEQ investerade i Absortech 2012 identifierades Bolaget som värdsledande inom utveckling och produktion av produkter för fuktsäkring av främst containerfrakt. Under förvärvsprocessen blev det tydligt att marknadspotentialen för denna typ av produkter är betydande, men mestadels outnyttjad, främst på grund av bristande känndedom av lösningar hos potentiella kundgrupper.

Absortech har under PEQs ägande haft en mycket gynnsam ekonomisk utveckling både avseende försäljning som lönsamhet. Vid investering hade bolaget en EBITDA om ca. 10 miljoner kronor och kommer att under 2016 genererat en EBITDA om ca. 21 miljoner kronor.

Under PEQs tid som ägare har bolaget genomgått en tydlig förändringsresa med fokus på stabilitet genom hela organisationen. För att accelerera säljarbetet och att kunna erbjuda globala kunder ett bättre erbjudande anställdes under 2016 en global säljchef samt att sälorganisationen under perioden förstärkts, både i Europa som i övriga delar av världen. Bolaget har även under ägandeperioden anställt en CFO och implementerat ett nytt koncerngemensamt ekonomisystem, vilket medfört mer detaljerad och effektivare ekonomisk uppföljning och analys.

Bolaget har också etablerat sig på ett antal nya marknader vilket förstärker den världsledande position Bolaget har med möjligheten att serva kunder globalt. Under 2016 blev Bolaget också en av två globala leverantörer till en av världens största detaljhandelskedjor.

Fokus för Bolaget har också legat på att vara den ledande aktören när det gäller produktutveckling. Förutom att vidareutveckla de tidigare passiva avfuktarna har Bolaget också tagit fram en elektrisk fläkt som rönt stor uppmärksamhet inom bl.a. kakaobranschen, som har stora problem med fuktskador. Under senare tid har man även påbörjat ett antal kundgemensamma utvecklingsprojekt för att ytterligare förbättra kundernas logistik i form av mindre fuktskador, lägre miljöpåverkan och effektivare hantering. Bolaget har också utökat sin produktionskapacitet, senast med en ny maskin, som säkerställer Absortechs förmåga att bibehålla och utöka sitt unika produktutbud.

Efter att ha implementerat och fått effekt av dessa viktiga utvecklingsåtgärder ansågs Bolaget vara redo för att ta nästa steg i en ny ägarstruktur. När så PEQ blev uppvaktat av ett antal intressenter under 2016, ansågs det som en lämplig tidpunktför en ny ägare att ta vid. Vi är övertygade om att Pamica är rätt ägare att fortsätta utvecklingen av Absortech.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest II AB, 0708 73 57 75

Om Absortech

Absortech grundades 2001 i Falkenberg. Bolaget har genom kompetenta och engagerade medarbetare, samt genom att tillgodose krävande kunder, uppnått en position som världsledande inom fuktskyddsteknik. Bolaget har lett utvecklingen av containertorkmedel i årtionden och är ett mycket innovativt företag som gör stora investeringar i forskning och utveckling. Fokuseringen på innovation har säkerställt att bolaget kunnat behålla sin ledande position när det kommer till bättre skydd mot dyra fuktskador. Mer information finns på www.absortech.com.

Om PEQ

PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Vårt mål är att ge våra investerare en god avkastning genom att öka värdet på de bolag vi investerar i. För att lyckas med det är vi en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Mer information finns på www.peqab.se.