PEQ Invest II investerar tillsammans med ledningen i Gigstr AB

PEQ Invest II AB (”PEQ”) har förvärvat en minoritet i Gigstr AB (”Bolaget”) från grundaren och VDn Rasmus Solholm. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Samarbetet ger Gigstr ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta utveckla sitt erbjudande och expandera internationellt.

Gigstr är ett internationellt app-baserat bemanningsföretag. Bolaget är ett globalt community för jobb och en plattform för företag som vill ha tillgång till en personalstyrka on-demand runt omkring i världen. Gigstr samordnar och arbetsleder sina gig och alla deras gigstrs får en skräddarsydd träning inför och under varje gig. Bolaget startade i Sverige och nu med PEQ som partner möjliggörs en kraftig ökning av tillväxttakten vilket primärt innebär expansion till fler länder. Personal och ledning med Rasmus Solholm som VD kommer att kvarstå och, tillsammans med PEQ, utveckla Bolaget vidare.

Rasmus Solholm, verkställande direktör Gigstr, kommenterar ”Jag är mycket glad över att vi i ledningen tillsammans med PEQ kan fortsätta att utveckla Gigstr och ta bolaget till nästa nivå. Vi har redan idag flertalet välrenommerade kunder, samt ett starkt och mycket skalbart erbjudande. Jag bedömer att vi nu är redo att på allvar växa verksamheten organisatoriskt, såväl som geografiskt. Tillsammans med vår nya ägare så kan vi nu skapa nya möjligheter för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ, kommenterar ”Bolaget har ett starkt erbjudande och färdigutvecklad produkt som väl fångar de strukturella förändringar som sker på arbetsmarkanden. Den växande ”gigekonomi” har utvecklats i hög fart under en tid och vi vill nu hjälpa bolaget förstärka sin roll och etablera sig som en ledande spelare inom området. Det nuvarande erbjudandet är mycket starkt och vi ämnar stödja detta ytterligare genom investeringar i organisation och internationell etablering. Vi ser fram emot att jobba med ledningen och tillsammans fortsätta arbetet med att utveckla Gigstr.”

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rasmus Solholm, verkställande direktör Gigstr AB, 073 625 90 00

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest II AB, 0708 73 57 75

 

Om Gigstr

Gigstr är en internationell app-baserade bemanning tjänst. Vi är en global gemenskap för jobb och en plattform för företag i behov av bemanningslösningar on-demand runt om i världen. Vi hanterar och leder alla våra Gig och alla våra Gigstrs är noggrant utvalda och utbildade före varje uppdrag. Gigstr finns förnärvarande i Sverige, Danmark och Norge. Mer information finns på www.gigstr.com

 

Om PEQ

PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Vårt mål är att ge våra investerare en god avkastning genom att öka värdet på de bolag vi investerar i. För att lyckas med det är vi en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Mer information finns på www.peqab.se.