PEQ Invest III ny huvudägare i Järven Ecotech tillsammans med företagsledningen.

PEQ Invest III AB (”PEQ”) har förvärvat majoriteten i Järven Ecotech AB (”Bolaget”) från Järven Group. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Järven Ecoctech får genom detta ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta sin tillväxtresa och utveckla sitt erbjudande.
Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Bolaget erbjuder även sedimenttömning av dammar och avvattning av sedimentet i anslutning till detta. Miljöarbetet har rönt stor uppskattning och målsättningen är att finna material och produkter som ger bästa möjliga vattenrening med minsta möjliga miljöbelastning. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och ledningen med Emil Eriksson som VD kommer att kvarstå och tillsammans med PEQ, utveckla Bolaget vidare.

Emil Eriksson, verkställande direktör Järven Ecotech, kommenterar ”Jag är mycket glad över att vi tillsammans med PEQ kan fortsätta att utveckla Järven Ecotech. Tillsammans med vår nya ägare kan vi nu skapa nya möjligheter för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ, kommenterar ”I Järven Ecotech ser vi ett bolag som med sitt unika produktutbud och kompetens kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar för en av de mest snabbväxande miljöfarorna – förorenat vatten. Vi ser stora möjligheter att arbeta vidare med affären mot både offentliga och privata kunder och är övertygade att detta är ett bolag för framtiden och en bra investering för vår tredje fond.”

För ytterligare information vänligen kontakta:
Emil Eriksson, verkställande direktör Järven Ecotech AB, 073 803 00 33
Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest III AB, 0708 73 57 75

Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik och verksamheten bedrivs främst i Skandinavien. Mer information finns på www.peqinvest.com/portfoljbolag/jarvenecotech eller www.jarvenecotech.se

Om PEQ

PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Vårt mål är att ge våra investerare en god avkastning genom att öka värdet på de bolag vi investerar i. För att lyckas med det är vi en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Mer information finns på www.peqinvest.com