PEQ Invest II AB (”PEQ”) har förvärvat majoriteten i TM Progress AB (”Bolaget”) från Eva Ericson.

Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Samarbetet ger TM Progress ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta utveckla sitt erbjudande och därigenom skapa ökad kundnytta.

Redan när TM Kemi i Örnsköldsvik bildades 1974, av Jörgen och Vivan Ericson, låg fokus på avjämningsmassa i form av tillverkning av tillsatsmedel. 1992 bildades sedan TM Progress AB, med tillverkning och försäljning av avjämningsmassa som affärsidé. Fokus har alltid legat på avjämning och tillsatsmedel för avjämning, vilket har gjort Bolaget till experter inom området. Idag är man en av de ledande aktörerna på marknaden. Familjen Ericsons passion och hängivenhet har förts vidare inom företaget, liksom förståelsen för att det är engagemanget i kunderna som är avgörande för framgång. Bolaget har en omsättning på ungefär 150 miljoner kronor med god lönsamhet. Ledningen med Ove Sigvardsson som VD kommer att kvarstå och, tillsammans med PEQ, utveckla Bolaget vidare.

Ove Sigvardsson, verkställande direktör TM Progress, kommenterar ”Jag är mycket glad över att vi i ledningen tillsammans med PEQ kan fortsätta att utveckla TM Progress och ta bolaget till nästa nivå. Vi har redan idag flertalet marknadsledande kunder och jag bedömer att vi kan öka vår tillväxttakt ytterligare bl.a. genom investering i vår fabrik i Hallstahammar. Tillsammans med vår nya ägare så kan vi nu skapa nya möjligheter för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ, kommenterar ”Bolaget har en stark plattform för att ta vara på den konjunktur som finns i marknaden och förstärka sin ledande roll som leverantör av jämna golv. Det nuvarande erbjudandet är mycket starkt och vi ämnar stödja detta ytterligare genom investeringar i ökad produktionskapacitet och stärkt leveransorganisation. Vi ser fram emot att jobba med ledningen och tillsammans fortsätta arbetet med att utveckla TM Progress.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ove Sigvardsson, verkställande direktör TM Progress AB, 0702 38 47 66

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest II AB, 0708 73 57 75

Om TM Progress

TM Progress är ett helsvenskt företag med ett enda fokus – golvavjämning. Vi har över 40 års erfarenhet och utvecklar, tillverkar och säljer helt i egen regi. Idag är vi rikstäckande med leveranser i säck, moderna pumpbilar eller entreprenad. Entreprenaderna utförs via vårt nätverk av certifierade TM Entreprenörer. Försäljning sker via våra fem försäljningskontor i Sverige eller vår proffsbutik i Skarpnäck, Stockholm. Mer information finns på www.tmprogress.se

Om PEQ

PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Vårt mål är att ge våra investerare en god avkastning genom att öka värdet på de bolag vi investerar i. För att lyckas med det är vi en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Mer information finns på www.peqab.se.