PEQ Invest I har följande aktiva portföljbolag:

PEQ Invest II har följande aktiva portföljbolag:

PEQ Invest III har följande aktiva portföljbolag:

Avyttrade bolag

PEQ Invest II: