Elmi Gruppen är en stabil, välskött och rikstäckande byggkoncern som består av två, i sig, ledande verksamheter. Flens Byggmaskiner som bedriver uthyrning av mobil- och tornkranar, är den tredje största uthyraren av kranar med kranförare i Sverige och Flens Byggelement tillverkar utfackningsväggar och takkasetter i trä och plåt. Tillsammans har dessa bolag avtal med stora delar av den svenska byggindustrin och drivs av gemensamma kärnvärden bestående av: kundfokus, flexibilitet och logistiskexpertis.

För mer information om Elmi Gruppen, vänligen besök www.fbkran.se eller www.fbelement.se


Fond
PEQ Invest I

Investeringsår
2009

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)
250

Antal anställda
100

Ort (huvudkontor)
Flen