Emblacom AB tillhandahåller genom operatörer kommunikationslösningar som hjälper företag att integrera mobiltelefoni med existerande fast telefoni eller helt och hållet ersätta denna med mobila lösningar.

Bolagets produkter höjer operatörernas ARPU (average revenue per user) samtidigt som den hjälper slutkunden att sänka sina investeringar i infrastruktur och höja sin effektivitet, kundservice och kontroll över total telefonikostnad.

Emblacom säljer sina produkter och lösningar till operatörer inom telekombranschen, och bolaget har kunder inom fem av de tio största operatörsgrupperna, inklusive Vodafone, Telia Sonera, Orange, Telenor och America Movil.

För mer information om Emblacom, vänligen besök www.emblacom.com


Fond
PEQ Invest I

Investeringsår
2008

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)
25

Antal anställda
20

Ort (huvudkontor)
Helsingfors