Enecto grundades 2002 och arbetar med identifiering av företagsbesökare på websiter. Detta sker med hjälp av en proprietär databas som kombinerar företagsinformation från Dun & Bradstreet och IP-nummer. Bolaget kan därmed hjälpa sina kunder att fånga upp potentiella kunder och därmed uppnå ökad effektivitet i marknadsföring och försäljning. Vidare har Enecto, baserat på samma databas, lösningar för att i realtid anpassa webinnehåll och annonser utifrån besökarens egenskaper, t.ex. bransch eller företagsstorlek. Enecto har över 500 kunder i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien och Tyskland.

För mer information om Enecto, vänligen besök www.enecto.com


Fond
PEQ Invest I

Investeringsår
2009

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)
3

Antal anställda
2

Ort (huvudkontor)
Stockholm