Gigstr är ett internationellt app-baserat bemanningsföretag. Vi är ett globalt community för jobb och en plattform för företag som vill ha tillgång till en personalstyrka on-demand runt omkring i världen. Vi samordnar och arbetsleder våra gig och alla våra gigstrs får en skräddarsydd träning inför och under varje gig. Vi startade i Sverige och nu med PEQ som partner kan vi öka takten på vår tillväxt och expandera till fler länder.

För mer information om Gigstr, vänligen besök www.gigstr.se


Fond
PEQ Invest II

Investeringsår
2016

Ägarandel
Minoritet

Omsättning (MSEK)
25

Antal anställda
8

Ort (huvudkontor)
Stockholm