Inläsningstjänst AB (ILT) är Sveriges ledande kunskapsföretag inom produkter och tjänster riktade mot elever i grund- och gymnasieskolan med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter. Bolaget tillhandahåller bland annat ljudböcker av läromedelsböcker samt relaterad teknisk utrustning. ILT är beläget i Nacka med 12 anställda. Bland bolagets kunder återfinns bland annat de flesta skolorna i Sverige samt ca 30 st kommuner.

För mer information om ILT, vänligen besök www.inlasningstjanst.se


Avyttrat