Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Järven Ecotech erbjuder även sedimenttömning av dammar och avvattning av sedimentet i anslutning till detta.

Bolagets miljöarbete har rönt stor uppskattning och arbetar oupphörligt med att finna material och produkter som ger bästa möjliga vattenrening med minsta möjliga miljöbelastning.

I Järven Ecotechs sortiment återfinns bland annat vårt patenterade flytväggssystem & skärmbassänger.

För mer information om Järven Ecotech, vänligen besök: www.jarvenecotech.se


Fond
PEQ Invest III

Investeringsår
2020

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)
23

Antal anställda
2

Ort (huvudkontor)
Örnsköldsvik