Maskinflisning i Laxå AB är den ledande aktören inom sönderdelning av träbränsle. Bolaget har en mobil maskinpark som på plats hos kund kan utföra flisning, krossning och klyvning av exempelvis rundved, bark, grot och stamved. Maskinflisnings kunder inkluderar biobränsleleverantörer, värmeverk, kommuner, energibolag och sågverk.

För mer information om Maskinflisning AB, vänligen besök www.maskinflisning.se


Fond
PEQ Invest I

Investeringsår
2011

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)
36

Antal anställda
12

Ort (huvudkontor)
Laxå