Mobila satellittjänst som kombinerar rörligheten hos mobil satellittelefoni och bredbandskapacitet från fasta satellitsystem, med hjälp av patenterad teknik.

För mer information om Overhorizon, vänligen besök www.ovzon.com


Fond
PEQ Invest I

Investeringsår
2009

Ägarandel
Minoritet

Omsättning (MSEK)
35

Antal anställda
5

Ort (huvudkontor)
Stockholm