Samres AB driver beställnings- och samordningscentraler för färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik. Samres uppgift är att planera kostnadseffektiva resor med hög kvalitet och säkerhet. Verksamheten bygger på avancerad kunskap om samordning och planering av transporter som går hand i hand med resenärernas krav på trygghet och service. Samres finns idag etablerade på åtta orter, har ca 300 anställda och genomför ca 6 miljoner resor per år. Bland Samres kunder återfinns 120 kommuner, åtta landsting och fem länstrafikbolag.

För mer information om Samres, vänligen besök www.samres.se


Fond
PEQ Invest I

Investeringsår
2010

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)
115

Antal anställda
300

Ort (huvudkontor)
Lund