TM Progress är ett svenskt företag med ca 40 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av avjämningsmassor i nära samarbete med sina kunder. Företaget är en ledande aktör som erbjuder helhetslösningar för alla behov av golvavjämningsprodukter och har ett brett utbud av högkvalitativa användarvänliga produkter som är lätta att arbeta med bland annat; avjämningsmassor, spackel, murbruk och primer. Produkterna säljs direkt till slutanvändare inom byggbranschen eller genom värdeskapande återförsäljare. TM Progress har också ett landsomfattande nätverk av entreprenörer som enbart använder deras produkter.

För mer information om TM Progress, vänligen besök www.tmprogress.se


Avyttrat