PEQ news

News about PEQs organisation.

Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III Warehouse AB

Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III AB (publ) Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org.nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm måndagen den 27 september 2021 kl. 14:00. Inregistrering till stämman startar kl. 13:45. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman …

Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III Warehouse AB Read More »

Kallelse till årsstämma i PEQ Invest III Warehouse AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST III WAREHOUSE AB (PUBL) Aktieägarna i PEQ Invest III Warehouse AB (publ), org.nr. 559002-7032, med säte i Stockholm, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 30 juni 2021 klockan 14:00 hos CMI Group AB, Jakobsbergsgatan 13, 8 tr, Stockholm.  RÄTT ATT DELTA VID STÄMMAN Aktieägare som önskar delta vid …

Kallelse till årsstämma i PEQ Invest III Warehouse AB Read More »

Tecomatic part of PEQs cleantech theme - Environment

Järven Ecotech AB förvärvar Tecomatic Entreprenad AB

Järven Ecotech förvärvar Tecomatic Entreprenad Förvärvet är en del i vår gemensamma tillväxtstrategi som kommer att bidra till en bredare produktportfölj gällande lösningar som skyddar och renar i marina miljöer. Målet är att tillsammans arbeta för fortsatt expansion. Bolaget får genom detta ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta sin tillväxtresa och utveckla sitt erbjudande. Tecomatic Entreprenad …

Järven Ecotech AB förvärvar Tecomatic Entreprenad AB Read More »

Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III Warehouse AB

Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III Warehouse AB Aktieägarna i PEQ Invest III Warehouse AB, org.nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i bolagets lokaler, Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm fredagen den 28 maj 2021 kl. 14:00. Inregistrering till stämman startar kl. 13:45. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare …

Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III Warehouse AB Read More »

Invsetment News at PEQ Invest

PEQ:s investeringsteam om impact investment och hållbarhet

PEQ:s investeringsteam “Vi har en hög ambition: att driva vår verksamhet på ett alltigenom hållbart sätt, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.” När PEQ startade för mer än 13 år sedan var det för att ge fler investerarkategorier tillgång till den svenska Private Equity-marknaden. Med hjälp av detta utökade kapitalflöde ville PEQ generera värdetillväxt …

PEQ:s investeringsteam om impact investment och hållbarhet Read More »

PEQ Invest on Impact Investments

PEQ´s investment team on impact investment and sustainability

PEQ’s investment team “We have a high ambition: to run our business in an entirely sustainable way, from an economic, environmental and social perspective.” When PEQ started more than 13 years ago, it was to give more investor categories access to the Swedish private equity market. With the help of this increased capital flow, PEQ …

PEQ´s investment team on impact investment and sustainability Read More »

Peq Invest - Clean water tech

PEQ investerar i Järven Ecotech

PEQ Invest III investerar tillsammans med ledningen i Järven Ecotech AB PEQ Invest III AB (”PEQ”) har förvärvat majoriteten i Järven Ecotech AB (”Bolaget”) från Järven Group. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Järven Ecoctech får genom detta ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta sin tillväxtresa och …

PEQ investerar i Järven Ecotech Read More »

TM Progress - Kiilto Oy

PEQ har avyttrat sitt innehav i TM Progress till Kiilto Oy

PEQ – innehav i TM Progress till Kiilto Oy PEQ har under innehavsperioden arbetat intensivt med att utveckla Bolaget till att bli den ledande leverantören av flytspackel mot byggindustrin, bl.a. genom utbyggnad av tillverkningsanläggningen, rekrytering av nyckelpersoner, tilläggsförvärv och försäljningsstrategier. Expansionen gick fortare än planerat och Bolaget är nu redo att ta nästa steg som en del av …

PEQ har avyttrat sitt innehav i TM Progress till Kiilto Oy Read More »

PEQ investerar i TM Progress AB för fortsatt tillväxt

PEQ investerar i TM Progress PEQ Invests andra fond investerar i TM Progress för att tillsammans fortsätta öka TM Progress tillväxt. Här hittar du all information om investeringen och samarbetet! PEQ Invest II investerar tillsammans med ledningen i TM Progress AB för fortsatt tillväxt PEQ Invest II AB (”PEQ”) har förvärvat majoriteten i TM Progress …

PEQ investerar i TM Progress AB för fortsatt tillväxt Read More »

English