Private Equity

PEQ:s investeringsexpertis

På PEQ går private equity och impact investment hand i hand. Tack vare våra investeringar möjliggörs tillväxt, lönsamhet och positiv påverkan. Positiv samhällspåverkan, liksom ekonomisk tillväxt, är vad PEQ handlar om. Vi har utvecklat en intern investeringsmetod anpassad för svenska småbolag, med fokus på ökad försäljning, teknik och ESG-satsningar.

Vår investeringsstrategi

Vi påverkar och skapar vinst genom att investera i hållbara lösningar och ny teknik. Samtidigt som vi förstår att många av dagens utmaningar är globala ser vi enorma möjligheter i många svenska företag. Därför investerar vi i, och utvecklar, svenska småföretag. Vi är lokalt förankrade med fokus på globala utmaningar. Vi satsar på företag som är verksamma inom cleantech, changing demographics och tech enablement. Vår vision är att hjälpa företagen att växa och uppnå sina effektmål.

Vi går in i portföljbolagen som majoritetsägare och finansierar våra investeringar med eget kapital och lån. Vi är aktiva ägare och arbetar tillsammans med företagsledningen för att driva systemiska tillväxtsatsningar på medellång sikt. Tillsammans fokuserar vi på 3 – 4 utvecklingsinitiativ med en tydlig exitstrategi redan vid förvärvet.

Vi påverkar

De företag vi investerar i måste dela vår syn på vikten av hållbarhet. För att försäkra oss om att investera i innovativa och välskötta företag utför vi alltid omfattande analysarbete. Vi involverar bland annat branschrådgivare och utför en fullständig ESG-due diligence.

Kombinationen av ett aktivt ägarskap, konkreta mål, hållbar utveckling och innovativa lösningar har visat sig vara en strategi som lönar sig. Våra portföljbolags framsteg och förbättringar är bara ett bevis på detta. Det är även vår historiskt höga avkastning. 

Private Equity

PEQ:s investeringsexpertis

På PEQ går private equity och impact investment hand i hand. Tack vare våra investeringar möjliggörs tillväxt, lönsamhet och positiv påverkan. Positiv samhällspåverkan, liksom ekonomisk tillväxt, är vad PEQ handlar om. Vi har utvecklat en intern investeringsmetod anpassad för svenska småbolag, med fokus på ökad försäljning, teknik och ESG-satsningar.

Vår investeringsstrategi

Vi påverkar och skapar vinst genom att investera i hållbara lösningar och ny teknik. Samtidigt som vi förstår att många av dagens utmaningar är globala ser vi enorma möjligheter i många svenska företag. Därför investerar vi i, och utvecklar, svenska småföretag. Vi är lokalt förankrade med fokus på globala utmaningar. Vi satsar på företag som är verksamma inom cleantech, changing demographics och tech enablement. Vår vision är att hjälpa företagen att växa och uppnå sina effektmål.

Vi går in i portföljbolagen som majoritetsägare och finansierar våra investeringar med eget kapital och lån. Vi är aktiva ägare och arbetar tillsammans med företagsledningen för att driva systemiska tillväxtsatsningar på medellång sikt. Tillsammans fokuserar vi på 3 – 4 utvecklingsinitiativ med en tydlig exitstrategi redan vid förvärvet.

Vi påverkar

De företag vi investerar i måste dela vår syn på vikten av hållbarhet. För att försäkra oss om att investera i innovativa och välskötta företag utför vi alltid omfattande analysarbete. Vi involverar bland annat branschrådgivare och utför en fullständig ESG-due diligence.

Kombinationen av ett aktivt ägarskap, konkreta mål, hållbar utveckling och innovativa lösningar har visat sig vara en strategi som lönar sig. Våra portföljbolags framsteg och förbättringar är bara ett bevis på detta. Det är även vår historiskt höga avkastning. 

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish