Om PEQ Invest

PEQ Invest grundades 2008 i Stockholm, Sverige.
Idag investerar vi i vår tredje fond med fokus på impact investment i svenska småbolag.

PEQ:s investeringsteam har över 30 års kombinerad erfarenhet från private equity-sektorn. Vi är stolta över att stödja småföretag i Sverige genom att investera och förverkliga en ömsesidig tillväxtagenda.

På PEQ investerar vi i företag som matchar våra kärnvärden om hållbara lösningar och ny teknik som vi delat upp i de tre temana cleantech, tech enablement och changing demographics.

När vi grundade PEQ så började investeringsresan med med den första fonden PEQ I. Fokus för PEQ I var att investera i små och medelstora företag. PEQ I hade ett brett investeringskriterium som investerade i alla sektorer och livscykler, medan vår andra och tredje fond utvecklades till att enabrt vara fokuserad på buy-out med små bolag med betydande nyinvesteringar för nyckelmedarbetare. Sedan dess, efter att ha varit aktiva inom svensk småkapitalinvestering under de senaste 15 åren, har vi fått ett brett etablerat inköpsnätverk med lokala ambassadörer. Vårt operativa förhållningssätt och professionella ledningsutvärderingsprocess som anpassar affärsmålen till konkreta avslutsalternativ har gett våra investerare högsta avkastning.

Vår utvecklingsagenda

MANAGEMENT

LÖNSAM TILLVÄXT

MARGIN IMPROVEMENT

We believe in the future. We invest in the future.

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish