Malin Högberg

Kallelse till årsstämma i PEQ Invest III AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST III AB (PUBL) Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org.nr. 559002-7032, med säte i Stockholm, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredag den 30 juni 2023 klockan 14.00 hos CMI Group AB, Jakobsbergsgatan 13, 8 tr., Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID STÄMMA Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: …

Kallelse till årsstämma i PEQ Invest III AB (publ) Läs mer »

Kallelse till årsstämma i PEQ Invest II AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PEQ INVEST II AB (PUBL) Aktieägarna i PEQ Invest II AB (publ), org.nr. 556797-1246, med säte i Stockholm, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredag den 30 juni 2023 klockan 13.00 hos CMI Group AB, Jakobsbergsgatan 13, 8 tr., Stockholm. RÄTT ATT DELTA VID STÄMMA Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: …

Kallelse till årsstämma i PEQ Invest II AB (publ) Läs mer »

Swedish