PEQ


PEQ är ett svenskt Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Det kapital som investeras kommer huvudsakligen från ett begränsat antal privata investerare, vilket inkluderar en grupp framgångsrika entreprenörer och idrottsmän. Vårt mål är att ge våra investerare en god avkastning genom att öka värdet på de bolag vi investerar i.

För att lyckas med det är vi en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet. Vi är en värdefull partner till ledningsgrupp och övriga ägare som bidrar med en blandning av entreprenörskap, industriell kompetens och finansiell disciplin.

13

INVESTERINGAR

723

OMSÄTTNING (MSEK)

502

ANSTÄLLDA

23

LÄNDER MED VERKSAMHET I

10

INVESTERINGAR

723

OMSÄTTNING (MSEK)

502

ANSTÄLLDA

23

LÄNDER MED VERKSAMHET I

Vi investerar primärt i svenska små- och medelstora företag

Viktiga faktorer i de bolag som vi investerar i:

  • Konkurrenskraftig verksamhet som genererar stabila kassaflöden
  • Erfaren och driven ledning som vill investera tillsammans med oss
  • Utvecklingspotential
  • Verkar i en marknad med tillväxt

Vi är generalister och utvärderar investeringar i alla branscher, men med tre tydliga principer för vårt värdeskapande: Rätt kompetens, rätt strategi och tydliga incitament.