Impact investment

Impact investment

Avsikt, investering & påverkan

Intention, Investment
& Impact

Impact investment är investeringar som görs för att generera en positiv och mätbar påverkan på både miljö och samhälleliga aspekter, utöver en ekonomisk avkastning. Våra investeringsfonder främjar avkastning på våra kunders investeringar samt social och miljömässig hållbarhet, något som gynnar oss alla.

Impact Investment bygger på tre I:n: Intention, Investment och Impact.

Webp.net-resizeimage (8)

Intention – Avsikt

Intentionen, eller avsikten, med en investering är där allt börjar. Varje investering har sin unika avsikt. PEQ:s intention är alltid tydlig:

  • att ha en positiv social eller miljömässig påverkan genom våra investeringar
  • generera ekonomisk avkastning på kapital

Investment – Investeringskriterier

Hållbara investeringar beskrivs ofta som ESG - med miljöaspekter (Environment), sociala aspekter (Social) och samhällsstyrning (Governemnt). Innan varje investering utför vi en noggrann analys av företagens ESG–profil. Detta för att säkerställa att företaget är förenligt med våra värderingar. Att investera i ESG är att investera i framtiden.

Vi investerar i svenska småföretag som är aktiva inom cleantech, tech enablement och changing demographics.

 

Impact

När vi talar om påverkan så är det i plural. Vi strävar efter att påverka på flera plan: social påverkan, teknisk påverkan, miljöpåverkan och ekonomisk påverkan.

Genom våra investeringar vill vi bidra till hållbara lösningar och hållbar utveckling. Detta uppnås genom att explicit och systematiskt inkludera ESG-aspekter i investeringsanalysen och besluten.

 

Vår impact-investering sträcker sig över alla FN: s 17 mål för hållbar utveckling. Genom våra fonder förbättrar och utökar vi miljövänliga lösningar, underlättar rörlighet och effektiviserar resurser.

Förutom de ovan nämnda positiva effekterna skapar vi också en positiv finansiell påverkan för våra investerare. PEQ ger en bra avkastning på investeringar genom att öka värdet på företagen ur ett medellångt perspektiv.

Teman för Impact Investment

Stockholm city
PEQ Invest Cleantech investment theme

TECH
ENABLEMENT

Vi tror på att stärka företag genom teknik. Nya möjligheter uppstår när världen blir mer digitaliserad. Detta gör det möjligt för företag att utvecklas på nya sätt.

CHANGING DEMOGRAPHICS

Förändrad demografi skapar nya mönster, utmaningar och möjligheter. När vi lever längre, flyttar in i städer behöver vi företag som underlättar de ökande hälsobehoven. Företag som Boost och CL Fitness har en positiv inverkan på hälsa och åldrande genom att använda högteknologisk utrustning.

CLEANTECH

Vi investerar i ren teknik som syftar till att minska negativ miljöpåverkan. Ett exempel är vårt portföljbolag Järven Ecotech som tillhandahåller lösningar för industrier och kommuner med vattenreningsbehov.

Teman för Impact Investment

CLEANTECH

Vi investerar i ren teknik som syftar till att minska negativ miljöpåverkan. Ett exempel är vårt portföljbolag Järven Ecotech som tillhandahåller lösningar för industrier och kommuner med vattenreningsbehov.

TECH
ENABLEMENT

Vi tror på att stärka företag genom teknik. Nya möjligheter uppstår när världen blir mer digitaliserad. Detta gör det möjligt för företag att utvecklas på nya sätt.

CHANGING DEMOGRAPHICS

Förändrad demografi skapar nya mönster, utmaningar och möjligheter. När vi lever längre, flyttar in i städer behöver vi företag som underlättar de ökande hälsobehoven. Företag som Boost och CL Fitness har en positiv inverkan på hälsa och åldrande genom att använda högteknologisk utrustning.

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish