Påbörjat generationsskifte i Maskinflisning - PEQ ny huvudägare

PEQ Invest är ny huvudägare till Maskinflising. Läs mer om det påbörjade generationsskiftet.

PEQ & Maskingflising i Laxå

PEQ har tillsammans med medinvesterare ingått avtal om att förvärva en majoritet av aktierna i Maskinflisning i Laxå AB från Ulf Gustavsson, bolagets grundare och VD. Ulf Gustavsson kommer att fortsätta som VD för en tid, för att på sikt lämna över den dagliga driften till en ny VD och arbeta vidare i Maskinflisning med utvecklingsfrågor. Maskinflisning grundades år 1996 i Laxå av Ulf Gustavsson och har sedan dess utvecklats till en ledande aktör inom sönderdelning av träbränsle.

"Maskinflisning är ett välskött och spännande bolag som är ledande på att sönderdela olika trämaterial till bioenergi. Företaget har visat fin historisk tillväxt och utmärkt sig som en flisentreprenör med enastående hög leveranssäkerhet till sina kunder. Eftersom vi bedömer att marknaden för biobränslen som flis, grot och bark kommer att fortsätta växa framöver så tror vi att Maskinflisning har bra potential att fortsätta utvecklas och bli en bra investering, säger Lars Hagdahl, vice ordförande i PEQ."

Lars Hagdahl, vice ordförande i PEQ

Historik om Maskingflising i Laxå

Maskinflisning omsatte 59 miljoner kronor 2010 och sysselsätter 25 personer. Bolaget har en omfattande mobil maskinpark som på plats hos kund kan utföra flisning, krossning och klyvning av exempelvis rundved, bark och stamved. Maskinflisnings kunder inkluderar biobränsleleverantörer, värmeverk, kommuner, energibolag och sågverk.

"Ägarförändringen kommer inte påverka hur vi arbetar, men med de nya ägarna får vi ett långsiktigt och aktivt ägande i bolaget som ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas och växa. Vårt gemensamma mål är att hitta en VD som kan ta över ansvaret för den dagliga driften. Tillsammans kommer styrelsen, jag själv och den nya VDn att dra upp riktlinjer för hur bolaget skall fortsätta växa och jag ser fram emot att sedan vara med och genomför detta."

Ulf Gustavsson, VD i Maskinflising

För ytterligare information, var god kontakta:
Lars Hagdahl, vice ordförande PEQ, 070 – 728 88 80
Ulf Gustavsson, VD Maskinflisning, 0584 – 41 11 38

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

English