PEQ Invest III investerar tillsammans med ledningen i Järven Ecotech AB

PEQ Invest III AB (”PEQ”) har förvärvat majoriteten i Järven Ecotech AB (”Bolaget”) från Järven Group. Målet är att tillsammans med ledningen arbeta för fortsatt expansion både i Sverige och internationellt. Järven Ecoctech får genom detta ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta sin tillväxtresa och utveckla sitt erbjudande.

Satsar på fortsatt tillväxt

Järven Ecotech projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Bolaget erbjuder även sedimenttömning av dammar och avvattning av sedimentet i anslutning till detta. Miljöarbetet har rönt stor uppskattning och målsättningen är att finna material och produkter som ger bästa möjliga vattenrening med minsta möjliga miljöbelastning. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och ledningen med Emil Eriksson som VD kommer att kvarstå och tillsammans med PEQ, utveckla Bolaget vidare.

”Jag är mycket glad över att vi tillsammans med PEQ kan fortsätta att utveckla Järven Ecotech. Tillsammans med vår nya ägare kan vi nu skapa nya möjligheter för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Emil Eriksson, verkställande direktör Järven Ecotech
Peq Invest - Clean water tech

”I Järven Ecotech ser vi ett bolag som med sitt unika produktutbud och kompetens kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar för en av de mest snabbväxande miljöfarorna – förorenat vatten. Vi ser stora möjligheter att arbeta vidare med affären mot både offentliga och privata kunder och är övertygade att detta är ett bolag för framtiden och en bra investering för vår tredje fond.”

Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ

För ytterligare information, var god kontakta:
Emil Eriksson, verkställande direktör Järven Ecotech AB, 073-803 00 33
Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest III AB, 070-873 57 75

Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik och verksamheten bedrivs främst i Skandinavien.

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

English