PEQ och ILT Inläsningstjänst

PEQ Invest II AB (”PEQ”) har avyttrat hela sitt innehav i ILT Inläsningstjänst (”Bolaget”) till Priveq. PEQ har under innehavsperioden arbetat intensivt med att etbalera Bolaget som den ledande leverantören av digitala läromedel till kommuner. Nu finner man att Bolaget har uppnått en stabil plattform för vidare tillväxt och att nya initiativ bäst tas med en ny ägare.

PEQ Invest II avyttrar ILT Inläsningstjänst till Priveq

Inläsningstjänst, eller ILT, var den första investeringen som gjordes i PEQ II. Grunden för ILT:s verksamhet har alltid varit att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter genom att läsa in kurslitteratur och tillhandahålla det som talböcker. Formerna för hur innehållet distribuerats har varierat under åren, från ursprungligen kassetband, CD-skivor och så kallade Daisy-spelare, till idag även läsplattor och smarta telefoner.

Stockholm city

Under PEQ:s tid som ägare har också sättet att sälja detta till skolorna ändrats. Den tidigare modellen var att skolorna gjorde en bedömning av vilka elever som var i behov av tillgång till talböcker, och sedan tecknade ett individuellt abonnemang för dessa till en relativt hög kostnad per elev. Den modellen har nu ändrats till att ILT säljer vad som kallas ”kommunabonnemang” där skolorna till en låg kostnad per elev fritt får tillgång till hela ILT bibliotek av inlästa skolböcker (cirka 4 000) och kan ge samtliga elever tillgång till detta. Totalt finns idag cirka en miljon elever i grundskolan och av dessa har cirka åttahundra tusen tillgång till ILT:s talböcker.

Studiestöd till nyanlända

ILT har också breddat sitt produktutbud genom att med samma modell erbjuda kommunerna studiestöd till nyanlända elever på deras modermål. Efterfrågan har varit stor och cirka hälften av Sveriges kommuner abonnerar idag på studiestödet. Studiestödet finns på språken:

  • Arabiska
  • Somaliska
  • Dari
  • Tigrinska

ILT har idag etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom skolvärldens digitalisering. Bolaget har också gått från att ha varit ett enproduktsföretag till att kunna leverera flera olika tjänster, och har även byggt upp en stabil intjänandebas med återkommande intäkter.

Efter att framgångsrikt har drivit utvecklingen i ILT under ett antal år, fattande PEQ under andra kvartalet 2016 beslut att sälja bolaget till Priveq. Vi är övertygande om att Priveq är en bra partner för att fortsätt driva och utveckla ILT.

Om ILT Inläsningstjänst

ILT har sedan år 1990 jobbat mot att alla elever ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information i skolundervisningen. I dagsläget är navet i bolagets erbjudande inlästa läromedel med fokus på elever med lässvårigheter och dyslexi samt studiestöd för nyanlända. Dessa levereras i digitalt format som abonnemang till majoriteten av Sveriges skolor. Mer information finns på www.inlasningstjanst.se.

För ytterligare information, var god kontakta:
Greger Ericsson, verkställande direktör PEQ Invest II AB, 070-873 57 75

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

English