Boost är en helt ny och unik träningsform inom vår träningsbranschen. Genom att testa varje person som tränar skräddarsys träningen efter individuella mål, för alla som vill ha en sundare livsstil med mätbara resultat!

Träningsutrustningen är intelligent och anpassas efter individen för att förebygga skador samt slitage på kroppen. Samtidigt som den ger motiverande och effektiv träning där 15 minuters träning räcker.

För närvarande finns två anläggningar – en i Stockholm och en i Västerås. Inom en snar framtid kommer vi utöka till fler Health Clubs med fokus i nuläget på Stockholm.

För mer information om Boost, vänligen besök: www.boostsweden.se


Fond
PEQ Invest III

Investeringsår
2019

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)

Antal anställda

Ort (huvudkontor)
Stockholm