Veddestagruppen

Veddestagruppen är ett svenskt företag med inriktning på service och tredjepartslogistik baserade i Rosersberg norr om Stockholm. Bolaget som etablerades under 90-talet är partner åt ett flertal stora uppdragsgivare och är experter på komplex logistik och har ett starkt erbjudande inom e-handel, speciellt när det avser skräddarsydda lösningar.

Bolagets verksamhet har under årens lopp utökats och idag förser Bolaget marknaden både med lager, bemanning, transporter och servicelogistik. Med fälttjänster inom teknik och handel är Bolaget en komplett leverantör åt ett brett spektrum av uppdragsgivare.

 

För mer information om Veddestagruppen, vänligen besök www.veddestagruppen.se


Fond
PEQ Invest II

Investeringsår
2018

Ägarandel
Majoritet

Omsättning (MSEK)
195

Antal anställda
300 (inklusive uthyrd personal)

Ort (huvudkontor)
Stockholm