Hållbara investeringar
som gör skillnad

Hållbara investeringar
som gör skillnad

Impact
Private
Equity

Ett Private Equity-bolag – En svensk hållbar historia

Vi på PEQ tror att mindre företag med stora idéer kan förändra världen till det bättre. Det är därför vi investerar i företag där vi kan bidra till hållbar utveckling och ny teknik. Vi har lång erfarenhet av att stödja svenska småföretag och förverkliga en ömsesidig tillväxtagenda.

Impact
Private
Equity

Ett Private Equity-bolag – En svensk hållbar historia

At PEQ we believe that small companies with big ideas can make a change for the better. That is why we invest in businesses where we can contribute to the development of sustainable solutions and new technology. We have extensive experience in supporting Swedish small-sized companies and realizing a mutually developed growth agenda.

Impact investing – Investing in the future

Our approach consists of theme-based impact investments with clear objectives. We always perform thorough due diligence, focusing on ESG aspects and responsible investing, to ensure that the company`s values align with our own. The investment approach is aligned with UN PRI’s responsible investing guidelines and ESG incorporation. We combine attractive risk return profiles with the intention to contribute to a specific environmental or social outcome using the UN’s 17 SDG’s as a lens.

Impact
Private
Equity

Ett Private Equity-bolag – En svensk hållbar historia

At PEQ we believe that small companies with big ideas can make a change for the better. That is why we invest in businesses where we can contribute to the development of sustainable solutions and new technology. We have extensive experience in supporting Swedish small-sized companies and realizing a mutually developed growth agenda.

Impact investing

Vi investerar i framtiden. 

Vår strategi består av temabaserad impact investment med ett tydligt syfte. Vi genomför alltid noggrann due diligence, företagsbesiktning, med fokus på ESG-aspekter, för att säkerställa att företagets värderingar stämmer överens med våra egna.

Vår approach följer det FN-stödda PRI:s riktlinjer för ansvarsfull investering och införlivande av ESG. Vi kombinerar attraktiva riskavkastningsprofiler med målet att bidra till ett specifikt miljöresultat eller social påverkan i linje med FN:s 17 globala mål.

Impact investing

Vi investerar i framtiden. 

Our approach consists of theme-based impact investments with clear objectives. We always perform thorough due diligence, focusing on ESG aspects and responsible investing, to ensure that the company´s values align with out own. 

The investment approach is aligned with UN PRI’s responsible investing guidelines and ESG incorporation. We combine attractive risk return profiles with the intention to contribute to a specific environmental or social outcome using the UN’s 17 SDG’s as a lens. 

Våra investeringsteman

CLEANTECH

Vi investerar i ren teknik som syftar till att minska negativ miljöpåverkan. 

Ett exempel är vårt portföljbolag Järven Ecotech som tillhandahåller kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

Webp.net-resizeimage (3)

CLEANTECH

Vi investerar i ren teknik som syftar till att minska negativ miljöpåverkan. 

Ett exempel är vårt portföljbolag Järven Ecotech som tillhandahåller kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten.

peq-invest-cleantech-impact-investment
Screen Shot 2021-02-15 at 00.49.23
TECH ENABLEMENT

Vi tror att ny teknik stärker företag och gör dom mer konkurrenskraftiga.

Nya möjligheter uppstår när världen blir mer digitaliserad – kunskap och företag kan utvecklas på nya sätt. Vårt portföljbolag DRT är ett utmärkt exempel på detta. 

TECH ENABLEMENT

Vi tror att ny teknik stärker företag och gör dom mer konkurrenskraftiga.

Nya möjligheter uppstår när världen blir mer digitaliserad – kunskap och företag kan utvecklas på nya sätt. Vårt portföljbolag DRT är ett utmärkt exempel på detta. 

CHANGING DEMOGRAPHICS

När befolkningen blir både äldre och mer urbaniserad så behöver vi företag som tillgodoser de ökande hälsobehoven. 

Genom att använda högteknologisk utrustning bidrar företag som Boost och CL Fitness till en positiv inverkan på hälsa och åldrande. 

Screen Shot 2021-02-15 at 00.50.29

CHANGING DEMOGRAPHICS

När befolkningen blir både äldre och mer urbaniserad så behöver vi företag som tillgodoser de ökande hälsobehoven. 

Genom att använda högteknologisk utrustning bidrar företag som Boost och CL Fitness till en positiv inverkan på hälsa och åldrande. 

Nyheter på PEQ

Vi påverkar

Kontakt

Mäster Samuelsgatan 20, våning 8

Box 3902, 111 44 Stockholm

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Mäster Samuelsgatan 20, våning 8 

Box 3902, 111 44 Stockholm


Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish