Förstudie: Framtidens kollektivtrafik i glesbygd

DRT solutions har i samarbete med Trivector utfört en förstudie om kollektivtrafiken i glesbygden kan framdrivas. Där Ånge kommun och Stöde har tagits till akt. Detta på uppdrag av Region Västernorrland. Skribenterna för arbetet är Mats Améen, Stephan Bösch, Martin Andersson.

Städerna växer, glesbygden minskar. På landet hör allt färre människor till, där utmaningarna för kollektivtrafiken drastiskt tilltar. Men där nödvändig samhällsservice inte får utebli. Lösningen hamnade i en omställning att fördela utbudet mer jämt över geografin. Detta genom att koncentrera den linjelagda kollektivtrafiken till små- och tätorter och en generös anropstyrd bastrafik.

Lösningen är konceptet omvänd kollektivtrafik, vilket ska komma till att underlätta både kostnader och effektivitet för kollektivtrafiken i glesbygden. Det skulle betyda att kompletteringstrafiken övergår till kollektivtrafikens bas – bastrafik. Bastrafiken skulle automatiskt bli tillgänglig eftersom linjetrafiken upphör. Tanken är att bastrafiken koordineras fullt ut tillsammans med färdtjänst och sjukresor. Speciellt i glesbygd ska även skoltrafiken inkluderas i konceptet. Améen, Bösch och Andersson anser att detta är en trafikstandard alla medborgare bör kunna räkna med. Nu som i framtiden.

En nyttig förstudie för framtiden och ett utmärkt samarbete mellan DRT solutions och Trivector.

” Omvänd kollektivtrafik – ett koncept för ökad rättvisa och effektivitet i både glesbygd och tätbebyggda områden.”

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish