Samres Holding AB, ett portföljbolag till PEQ Invest II, säljer Samres AB till Eniros dotterbolag Dynava

Samres Holding AB, ett portföljbolag till PEQ, har sålt sitt helägda dotterbolag Samres AB till Eniros dotterbolag Dynava

Samres är specialiserat på att organisera och leverera färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik på uppdrag av kommuner, landsting och länstrafikbolag. Bolaget har utvecklat en expertis inom kommunikationslösningar för människor med särskilda behov och hanterar årligen cirka 6 miljoner ärenden inom offentlig sektor i Sverige. Tjänsterna utförs av 300 anställda i både Sverige och off-shore. Årlig omsättning uppgår till 160 MSEK med EBITDA om 12 MSEK.

Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden och nummerupplysningstjänster. På den svenska marknaden för nummerupplysningstjänster är Dynava AB marknadsledande och Dynava Oy är en av de största aktörerna på den finska kundkontaktmarknaden. Dynavagruppen omsätter årligen 250 MSEK med ett EBITDA på cirka 40 MSEK. Verksamhetens huvudkontor finns i Finland där även majoriteten av de anställda arbetar. Totalt har Dynava cirka 500 anställda.

Dynava har merparten av sin verksamhet inom det privata näringslivet och sin största verksamhet i Finland medan Samres huvudsakligen har kunder inom offentlig sektor. Samres är starkast på den svenska marknaden, en region som Dynava idag har liten närvaro på varför ett kombinerat bolag skapar en marknadsnärvaro som främjar båda verksamheterna.

"Det är glädjande att vi kan göra detta förvärv i en bransch där två verksamheter kompletterar varandra enastående väl, vilket medför att affärsområdet Dynava får en markant förbättrad marknadspositionering på den nordiska marknaden. Vi ser att detta kommer att generera värde till våra aktieägare genom de synergier som skapas. På sikt ser vi också att attraktionen för Dynava ökar i ett bredare perspektiv, varför en särnotering och en utdelning till våra aktieägare är en mycket spännande möjlighet vi kommer att undersöka vidare, vilket skulle gynna Dynava men också renodla och stärka Eniros kärnverksamhet inom Marketing Partner"

"Förvärvet ger Dynava kraft och storlek att bli en ledande aktör i Norden med en tydlig målsättning att utveckla verksamheten samt attrahera nya, stora och internationella kunder"

Swedish