PEQ Invest II säljer Veddestagruppen till Aditro Logistics, ägd av finska posten.

PEQ har sålt sitt innehav i Veddestagruppen till Aditro Logistics som ägs av Posti, finländska posten.

PEQ investerade i Veddestagruppen för knappt fyra år sedan. Företaget är verksamt inom kontraktslogistik, transporter, fälttjänster och bemanning i Stockholmsregionen Under innehavsperioden har PEQ arbetat intensivt tillsammans med bolagets ledning med att utveckla bolaget till att bli en ledande leverantör av logistiktjänster. Som exempel kan nämnas att verksamheterna, som tidigare var utspridda på olika lokaler, har samlats under ett tak genom flytt till nya och mer ändamålsenliga lokaler. Samtidigt har också lagerkapaciteten utökats med 50 % och bolaget har även ingått avtal om ytterliga utbyggnad vilket totalt sett ökar kapaciteten med mer än 100 %. 

Under innehavsperioden har också satsningen på kunder inom e-handlessegmentet fortsatt med kunder som Houdini, Stellar Equipment och FirstVet. 

Warehouse Veddestagruppen

”Det är min fasta övertygelse att Veddestagruppens framgångsresa bara börjat och att ledningen tillsammans med den nya ägaren Aditro kommer att fortsätta och accelerera den utvecklingen.”


Ledningen i Veddestagruppen som varit delägare i bolaget säljer även de sitt innehav.

”PEQ har varit en fantastisk ägare som hjälpt oss och stöttat oss i att ta Veddestagruppen framåt. PEQ har varit en aktiv ägare, men som samtidigt givit ledningen förtroende att driva den operativa verksamheten”

Swedish