DRT Solutions i Norge

DRT Solutions tar över Oslos föredetta boknings- och planeringssystem. Genom koncernen Samres har DRT solutions fått äran att överta det gamla systemet för Oslo kommuns TT (tillrättalagd transport) vilket innebär färdtjänst, arbetsresor, omsorgsresor och skolskjuts.

Dessutom ville Oslo kommun, utöver detta, införa samma system för de norrmännen kallar för korttjänst. Det menas på att resenären kan fånga upp färdtjänst på gatan, en variant av taxi med andra ord. Detta har krävt en teknisk kommunikation för de taxibolag inblanda i konceptet, samt utveckla en systemfunktion för att verifiera tillståndens giltighet och kunna skapa debiteringsunderlag. Detta har gjort att projektet blivit en större utmaning än tidigare.

Oslo, Norge.

Stora projekt kräver tid

Ett systembyte kräver tid för att genomföra, testa och justera. Att stressa sig igenom en övergång likt denna slutar bara i ett stort kaos. Bytet sker inte bara för personal och anställda, även kunderna ska bli införstådda med det nya systemet. En god struktur är därför nödvändig, med upplysning bland alla intressenter. Att hålla en bra kommunikation är en viktig förutsättning för att lyckas med systembytet.

Projektet genomfördes 2018, har varit mycket lyckat enligt DRT solutions.

DRT Solutions - PEQ Portfolio News1

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Contact

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

English