Hållbara investeringar - Impact investment

Vad innebär impact investments? Vi förklarar det omtalade ämnet och PEQ Invests satsning på impact investing!

Om impact investment

Investeringar som ger ekonomisk utdelning och även påverkar samhället och miljön på ett positivt sätt – det är impact investing. Det handlar om att avsiktligen investera i något som påverkar. Impact investing kan även benämnas som impact investeringar och hållbara investeringar på svenska.

Stockholm city

PEQs impact investments

På PEQ Invest har vi introducerat vår tredje fond; PEQ III och denna fond fokuserar just på impact investments. Vi investerar i mindre, svenska företag som har ett starkt hållbarhetsfokus.

Investeringarna är baserade på tre I’s: Intention, Investment & Impact. PEQ III syfte att investera i företag, där PEQ Invest och företagsledningen tillsammans kan skapa och bygga upp ett hållbart sätt att arbeta på. Tillsammans kan vi påverka och generera positiva samt mätbara åtgärder i samhället. Det gäller social, teknologisk, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Vi vill skapa hållbara lösningar och jobbar tätt med företagen vi investerar i för att uppnå detta.

Impact investment-tema

På PEQ Invest jobbar vi med fokusområden för att säkerställa att investeringar resulterar i god avkastning, ur ett ekonomiskt- och hållbarhetsperspektiv. Våra teman är:

 • Tech enablement
  Vi tror starkt på att lyfta och stärka företag som utvecklar dagens teknologi. Nya möjligheter dyker ständigt upp i takt med att världen blir alltmer digitaliserad. Genom att investera i tech-företag kan företagen blomstra på nya sätt! 
 • Cleantech
  Vi investerar i rengöringsteknologi för att reducera den negativa påverkan som finns på miljön. Ett exempel är Järven Ecotech som löser viktiga problem och skapar hållbara åtgärder inom dagvattenrengöring, för både företag och kommuner.

 • Changing demographics
  Genom at investera i företag som påverkar beteendemönster, utmaningar och möjligheter i samhället kan vi leva längre och mer hälsosamt, röra oss på fler platser och få bättre möjligheter i små som större städer.

  Företag som Boost Health Club och CL Fitness skapar en positiv påverkan på människans framtid och hälsa genom att erbjuda teknologisk och intelligent träningsutrustning.
Vi vill göra skillnad som gynnar oss alla!

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish