Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III AB – 2023

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PEQ INVEST III AB (PUBL) Aktieägarna i PEQ Invest III AB (publ), org.nr 559002-7032, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Sturegatan 10 i Stockholm torsdagen den 13 april 2023 kl. 10:00. Inregistrering till stämman startar kl. 09:45.    RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Rätt att delta i …

Kallelse till extra bolagsstämma i PEQ Invest III AB – 2023 Läs mer »