Branschledande miljöteknikföretag Bioteria Technologies blir del av PEQ Invest

Bioteria är ett svenskt miljöteknikföretag som är branschledande inom biotekniska helhetslösningar för fettproblem och effektiv avfallshantering. Med innovativa bioteknologiska applikationer utmanar Bioteria miljöbelastande och utdaterade metoder inom avloppsvattenbehandling, avfallshantering och storköksventilation. Företaget har sedan 20 år utvecklat och marknadsfört produkter och tjänster som löser problemen med fett i avlopp och ventilation som samtidigt eliminerar hela den kedja av miljöproblem som följer i fettets spår, en av vår tids största utmaningar.

PEQ Invest, inriktad på Impact investment i Sverige, är ny majoritetsägare i Bioteria. Investmentföretagets målsättning är att utveckla företag som driver verksamhet som har hållbara lösningar på samhällsutmaningar och där ny teknik är en avgörande ingrediens. Genom affären får Bioteria tillgång till tillväxtkapital och PEQ:s breda nätverk som möjliggör utveckling av produktportföljen och internationell expansion. Tidigare majoritetsägare och grundarna Niklas Axelsson och Johan Bark har fortfarande ägarskap och den operativa verksamheten förändras inte av den nya huvudägarbilden.

Bioterias starka miljöfokus i kombination med en snabbrörlig produktutveckling har gjort Bioteria till en kraftfull aktör på marknaden med teknik, produkter och tjänster i framkant inom sin bransch. Företagets affärsmodell är unik med ett helhetsansvar för kunder och värdekedjan, från konsultation, projektering och tillverkning till installation, drift och underhåll – inom samtliga produktområden. Bioterias metoder gör att samhället kan lämna de mekaniska och kemiska lösningarna och övergå till att ta tillvara naturens egen förmåga att bryta ner fett, s.k. biokonvertering – ofta både billigare och renare än de gamla lösningarna.

PEQ Invest förvärvar Bioteria Technologies

"För oss är uppkopplad, smart och industriell bioteknik en självklar del i den hållbara stadsutvecklingen. Varje dag installeras Bioterias biologiska system runt om i Sverige men för att kunna bidra ännu mer och ännu fortare så behöver vi öka vår tillväxtförmåga. Att PEQ kommer in som huvudägare och Bioterias tillväxtpartner möjliggör en tryggare och snabbare expansion i Sverige och ut i resten av världen."

"Vi är oerhört imponerade av Bioteria, hur man genom bioteknik revolutionerat arbetet med fettproblematiken och dess driftstörningar. Bolaget har betydande expansions- och digitaliseringspotential och vi är stolta att vi fått möjligheten att stötta bolaget och ledningen i den fortsatta resan mot en mer hållbar ekonomi."

BioConcept City är Bioteria Technologies AB:s konceptstad där smarta fysiska, digitala och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara och pengar, samt möjliggör recirkulering av vatten. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

För mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Karin Wååg, Market Creator, Bioteria Technologies AB
Mail: karin.waag@bioteria.se
Telefon: 070-209 43 55

Erik Högström, Investment Manager, PEQ Invest
Mail: erik.hogstrom@peqab.se
Telefon: 072-218 68 10

Bioteria Technologies AB

Bioteria Technologies AB är ett svenskt branschledande miljöteknikföretag inom biotekniska lösningar för fettproblem och effektiv avfallshantering. Företaget har ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar för att rena vatten och eliminera de problem som fett orsakar i samhället. Visionen är BioConcept City, en stad där uppkopplad och smart bioteknik omvandlar avfall till nya råvaror och pengar, samt möjliggör recirkulering av vatten. En stad där bioteknik integrerats i stadsbyggnaden och minimerar miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Tekniken finns redan fullt utvecklad inom flera områden – som avfallshantering och avloppsteknik.

PEQ Invest

PEQ är ett svenskt Impact fokuserat Private Equity bolag som genom sina fonder investerar i och utvecklar små- och medelstora svenska bolag. Genom att investera inom fokusområdena Cleantech, Tech Enablement och Changing Demographics avser PEQ att skapa avkastning åt våra investerare samtidigt som investeringarna bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. PEQ är en aktiv och engagerad ägare som strävar efter att verka som ett stöd och katalysator i bolagen och därmed öka deras utvecklingstakt, tillväxt och lönsamhet.

Swedish