Grön betong - var med och bygg en hållbar framtid

Järven Ecotech ABs förvärv Tecomatic Entreprenad AB har under förra året hoppat på det gröna tåget ytterligare. Detta genom att påbörja användningen av så kallad grön betong. Med lägre miljöpåverkan än standardbetongen är Tecomatic Entreprenad AB mycket stolta att kunna erbjuda sina kunderna ett klimatvänligare alternativ.

Det var i början av 2020 som Tecomatic Entreprenad AB valde att göra en provgjutning i betongmadrasser. Ett sätt att göra processen mer miljövänlig och anpassningsbar för en grönare framtid.

Betong - en av världens mest vanligaste byggmaterial

Betong är ett byggmaterial som förekommer på nästan alla byggplatser. Ett pålitligt material och som bland annat är:

  • Starkt och beständigt
  • Återvinningsbart
  • Brandsäkert
  • Energilagring
  • Innehar god ljudkomfort

Betongen i sig själv är ett väldigt bra material att använda sig av, men problemet ligger vid tillverkningen av cementet, som är en stor beståndsdel i betongen. Cementtillverkningen är med och bidrar som den näst största påverkan av utsläpp av växthusgaser, i och med att cement innehar en mycket stor del av betongen får den automatiskt stora konsekvenser för miljön.

Vad är grön betong?

Utveckligen av det gröna samhället står inte stilla. För att minska på detta problem har man tagit fram grön betong. Grön betong fungerar som en ersättning för en del av cementen. I och med cementens höga påverkan på koldioxidutsläppen, kan denna metod reducera miljöpåverkan till hälften. Vi pratar alltså om en minskning uppemot 50%.

Grön betong består utav höga delar av slaggprodukter, som ersätter cementtillverkningen till en viss del. Slaggen i fråga har uppkommit som restmaterial från tillverkningen av stål och är en blandning av olika mineraler och kalk.

Trots denna höga andel som bytts ut till ett annat material uppfyller den gröna betongen samma höga krav som den vanliga betongen, och man behöver därför inte behöva välja mellan kvalité och miljö.

Mot ett grönare samhälle!

Genom att använda grön betong kan man halvera koldioxidutsläppet som vanligen hade uppkommit med standard betongen. Med grön betong ser man till att minska sin koldioxidbelastning och hjälpa industrin i sin helhet att reducera de gaser som dessvärre måste uppstå för att byggutvecklingen ska kunna fortgå. Genom att bidra med användningen av grön betong väljer man att ta ett aktivt kliv för en grönare byggbransch. Tack Tecomatic Entreprenad Ab för ert kloka, gröna val!

Tecomatic Entreprenad AB Logotyp

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish