Järven Ecotech förvärvar Tecomatic Entreprenad

Förvärvet är en del i vår gemensamma tillväxtstrategi som kommer att bidra till en bredare produktportfölj gällande lösningar som skyddar och renar i marina miljöer.

Målet är att tillsammans arbeta för fortsatt expansion. Bolaget får genom detta ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta sin tillväxtresa och utveckla sitt erbjudande.

Tecomatic Entreprenad är ett nischföretag som är specialiserade på produkter för marina miljöer där det finns problem med erosion av land eller spridning av miljöfarliga sediment. Företaget har jobbat med detta i över 30 år och är marknadsledande inom sitt område. Företaget har idag sju anställda och är verksamma i hela landet.

”Vi säljer vårt livsverk till ett företag som delar vår ambition om ständig utveckling med stort fokus på miljöteknik, detta tryggar vår framtida expansion och strävan om hög närvaro/servicenivå gentemot våra kunder”

Peq Invest - Clean water tech

”Vi ser många intressanta synergier med denna sammanslagning och det känns extra roligt att bolagets befintliga ledning fortsatt kommer att vara delägare och verksamma”

Järven Ecotech har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik och är verksamma i Sverige samt Skandinavien. Företaget projekterar och färdigställer kompletta anläggningar för uppsamling och rening av dagvatten, lakvatten, processvatten och avloppsvatten. Bolaget erbjuder även sedimenttömning av dammar och avvattning av sediment i anslutning till detta.Målet är att tillsammans arbeta för fortsatt expansion. Bolaget får genom detta ökade finansiella och operationella resurser att fortsätta sin tillväxtresa och utveckla sitt erbjudande.

Huvudägare av Järven Ecotech AB är PEQ Invest, ett investment bolag som investerar i mindre svenska företag inom tre prioriterade teman; Clean Tech, Tech Enablement och Changing Demographics. Inom varje tema är en hållbarhetsförbättring inbäddad med syftet att investeringarna skall bli mer hållbara under ägandeperioden och utöka sitt bidrag till den gröna omställningen.

”Vi är väldigt nöjda med att kunna addera Tecomatic Entreprenad till Järven Ecotech och med det skapa en nationellt ledande leverantör av lösningar som kostnadseffektivt skyddar och renar marina miljöer. Efterfrågan är stor och tillsammans ges möjligheter till accelererad tillväxt.”

För ytterligare information, var god kontakta:
Torbjörn Svensson, VD Tecomatic Entreprenad AB, 070-339 57 74, torbjorn@tecomatic.com
Emil Eriksson, VD Järven Ecotech AB, 073-803 00 33, emil@jarvenecotech.se
Greger Ericsson, VD PEQ Invest AB, 070-873 57 75, greger.ericsson@peqab.se

Huvudkontoret finns i Örnsköldsvik och verksamheten bedrivs främst i Skandinavien.

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish