"Vår ambition är en 100% hållbar verksamhet"

När PEQ startade för mer än 13 år sedan var det för att ge fler investerarkategorier tillgång till den svenska Private Equity-marknaden. Med hjälp av detta utökade kapitalflöde ville PEQ generera värdetillväxt i mindre företag. Även om inte just detta har förändrats på de senaste åtta åren, så har många andra saker gjort det. Den här veckan samlade vi PEQ: s investeringsteam för att höra mer om företagets erfarenheter, och om deras vision och förväntningar inför framtiden. Plus få tips om vad man som investerare ska hålla koll på framöver. Häng med.

PEQ grundades 2008. Samma år såg vi hur en global finansiell kris utbröt, hur Barack Obama valdes till USA: s president och att Lady Gaga släppte sitt debutalbum. En hel del har hänt sedan dess. Om vi ser till förändringarna inom er bransch, hur har arbetet med hållbarhet förändrats inom Private Equity de senaste åren?

– Hållbarhet har fått ett mycket större fokus inom private equity, liksom i samhällsutvecklingen i stort. Många PE-företag i Norden och internationellt omprövar sina investeringsstrategier för att införliva ekonomiska, sociala och statliga aspekter. Detta är nödvändigt för att förbli konkurrenskraftiga och för att skilja sig från sina konkurrenter.

– Intressant nog så har det funnits ett antal nyetablerade PE-företag som har introducerat ESG och Impact Investments som en central del av deras investeringsfilosofi. Trenden har dock inte varit lika tydlig i det mindre segmentet. Vi har också sett hur hållbara temafonder har väckt en hel del investerarintresse under de senaste åren.

Och om ni tittar framåt, vilka tror ni kommer att vara de viktigaste områdena framöver? Vad kommer ni som ett investeringsteam att hålla extra koll på?

– Vi kommer att hålla extra utkik efter bolag som står inför ett skifte att anpassa sig till de ökade hållbarhets- och teknologikraven inom deras värdekedja.

– Vi ser att mindre bolag får större och större utmaningar att bibehålla konkurrenskraft när man behöver förhålla sig till en ökad kravställning inom värdekedjan, framför allt ökade regulatoriska krav inom miljö och hållbarhet. De mindre bolagen har inte samma resurser och/eller möjligheter att ta på sig kostnader och driva sådana initiativ parallellt, vilket ofta blir kravet idag. Detta är givetvis en god samhällsutveckling utveckling som vi, som professionell investerare, ser med tillförsikt att stödja.

– PEQ:s vision för framtiden är ett ökat fokus på att implementera och driva hållbarhetsförändringar i de bolag som behöver det som mest, d.v.s. de mindre som inte har tillräckliga resurser eller kompetens att påbörja förändringsarbetet på egen hand.

Er senaste fond, PEQ Invest III, visar på ett tydligt engagemang för hållbarhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Berätta mer om den.

– PEQ Invest III är den tredje fonden i ordningen och en utveckling av PEQ II utifrån att vara en small-cap buyout fond med ett uttalat fokus att göra Impact investeringar. Teamet som jobbar med fonden har omfattande erfarenhet av att aktivt bearbeta small-cap marknaden, driva utveckling hands-on och att framgångsrikt avyttra small-cap bolag.

– Vi lägger stort fokus på att identifiera investeringssituationer där operationella nyckelpersoner vill återinvestera en betydande minoritetspost och driva utveckling efter en gemensamt utvecklad affärsplan som sträcker sig tre år framåt. Vår mission är att kombinera attraktiva riskavkastningsprofiler med avsikt att bidra till ett specifikt miljömässigt eller socialt resultat med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som lins. 

– Vi letar efter bolag som vanligtvis omsätter mellan 50–300 MSEK. Fonden förvärvar en majoritetspost i dessa bolag och tar stafettpinnen för en fokuserad utvecklingsplan med ESG (hållbarhet inom områdena Environmental, Social och Governance), tilläggsförvärv och försäljning som ledmotiv. De bolag fonden investerar i skall drivas av, samt inta en tydlig marknadsposition inom marknadstemana Cleantech, Tech Enablement, Changing Demographics. 

Så, vi kan konstatera att hållbarhet definitivt har blivit en integrerad del av Private Equity och investeringar. Varför är detta viktigt för er och för resten av världen?

– Den nuvarande drivkraften för hållbara investeringar fortsätter att röra sig i snabb takt. FN:s medlemmar i Principles of Responsible Investment har vuxit år efter år till att omfatta totalt 90 biljoner USD i AUM, Assets Under Management. 

– Oavsett vilken ESG-strategi som används så får man inte glömma det centrala temat för hållbar utveckling – värdeskapande. Värdeskapande har traditionellt varit inbäddat i normer och mantra för Private Equity. ESG-investeringar har dock tillhandahållit en extra lins för investerare att närma sig ett mer holistiskt värdeskapande. Värdeskapande genom ESG handlar om att skapa hållbart värde som har en positiv effekt på både ekonomiska aspekter för investeraren såväl som icke-ekonomiska aspekter som bidrar till positiva resultat i samhället. Omvänt, ESG-värdeskapande minimerar negativa effekter av den nuvarande ekonomin, status quo, vilket stödjer övergången till en hållbar ekonomi.

Och vad har PEQ för ansvar när det kommer till hållbarhet?

– Att ta ansvar för hållbarhet är lönsamt – men bara om man gör det på riktigt. En undersökning från Global Compact och Accenture har visat att majoriteten av alla företag bara gör vad de behöver för att inte få kritik. 

– De senaste decennierna har en tämligen samstämmig forskarvärld förmedlat budskapet att en fortsatt överkonsumtion av naturresurser kommer att resultera i ödesdigra konsekvenser, speciellt i de utvecklingsregioner där en stor del av dagens produktionen sker. Trots detta goda kunskapsläge kan vi ändå konstatera att av samtliga utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av Sveriges största utmaningar att nå mål tolv, det vill säga målet om hållbar produktion och konsumtion. Varför är det så? 

– Det finns många exempel på företag som har nått stora framgångar genom sitt hållbarhetsarbete. Vi har valt att integrera frågorna i vår löpande investeringsverksamhet genom att engagera samtliga medarbetare i investeringsteamet såväl som ledningarna i portföljbolagen. Vi har nämligen en hög ambition: att driva vår verksamhet på ett alltigenom hållbart sätt, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. För det krävs att alla bidrar hela tiden.

Vår mission är att leverera en hög och långsiktigt riskavvägd avkastning, utan att det skadar miljön, människorna eller de samhällen där vi verkar. Snarare vill vi bidra till att hållbarhetsarbetet förbättras. För att klara det krävs att vi alla gör vårt yttersta.

Efter 13 år som aktiva inom Private Equity-världen, då ni sett hur den förändrats och även fått en förståelse för hur den utvecklas framåt: Hur skulle ni sammanfatta vad som varit er viktigaste erfarenhet? 

– Generellt är det viktigt att identifiera orsakerna till att bolaget du analyserar inte har vuxit mer. Det är också viktigt att förstå om du besitter verktygen att bryta igenom detta glastak inom en 3-5 års period. Värdet som PEQ tillför till ekvationen måste vara tydligt och konkret, både för investeringsteamet såväl som för nyckelpersonerna i bolagen som återinvesterar. 

– En vanlig företeelse är att bolagsledningen är mycket kunnig när det gäller utveckling och produktkunskap. Men de kommersiella och finansiella aspekterna blir mer en följdeffekt än en del av bolagets strategi. PEQ har ett eget operations team med lång erfarenhet av försäljning och finansiell strukturering, som driver processerna i portföljbolagen, för att stärka denna del.

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Kontakt

Jakobsbergsgatan 13

111 74 Stockholm

Box 3902

 

Telefon: +46 8 124 56 100

E-post: info@peqab.se

Swedish